Eczacılık

ECZACILIK HAKKINDA

Eczacılık geçmişten günümüze tüm dünyada çok büyük bir öneme sahip olan bir bilim ve sağlık alanıdır. Ülkemizde, sayısal puan türünden öğrenci kabul eden eczacılık bölümü için lisans eğitim süresi 5 yıldır. Eczacılık eğitimi süresince tıp eğitiminde büyük öneme sahip anatomi, fizyoloji ve benzeri biyoloji ağırlıklı dersler alınmakla beraber eczacılık eğitiminin temelini kimya ağırlıklı organik kimya, famasötik ve medisinal kimya gibi derslerle en temel eczacılık dersi olan ilaç bilgisinin detaylı olarak öğrenildiği farmakoloji oluşturmaktadır.

Eczacılıkta hepimizin tahmin edeceği üzere laboratuvar eğitimi çok büyük bir yer tutmaktadır ve farmasötik teknoloji dersi laboratuvar kısmı olan derslerde başı çekmekte olup halihazırda eczanelerde eczacı tarafından hazırlanan ilaçların yapımı noktasında gerekli bilgilerin ve tecrübenin edinilmesini sağlayan ders olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ilaçlar majistral ilaç olarak tanımlanmaktadır. Bu derslerin işlendiği dönem sayısı üniversiteden üniversiteye farklılık göstermesine karşın genel olarak 2 ile 3 yarıyıl uzunluğa sahip dersler olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer önemli eczacılık dersi farmakoterapi dersidir. Farmakoterapi dersini genel kapsamda farmakolojide verilen ilaç bilgisinin  vakalar üzerinden uygulamaya geçirilmesinin eğitimi olarak düşünebiliriz.

Eczacılık lisans eğitiminde stajlar genel olarak 2. Sınıfın yaz dönemi itibariyle başlamaktadır. Stajları ana başlıklar altında toplamak gerekirse 3 farklı staj çeşidinin olduğunu görmekteyiz. Bunlar eczane eczacılığı stajı, hastane eczanesi stajı ve endüstri yani ilaç fabrikalarında yapılan stajlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Eczacılık fakültesi öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun amacı kendi eczanelerini açmaktır fakat eczacılık mesleğini sadece bu perspektifte değerlendirmek yanlış olacaktır. Zira eczacılar kendi eczanelerini açmak dışında ilaç fabrikalarında, ilaç üretim ve kontrol safhalarında veya hastane eczanelerinde eczacı olarak da çalışabilirler. Özellikle ilaç fabrikalarında kimya mühendislerinin eczacılara oranla daha fazla bu sektörde olduğunu göz önünde bulundurursak eczacıların da kendi alanları olan ilaç sektöründe daha fazla söz sahibi olmaları gerektiği düşünülebilir.

Ülkemizde eczane açmakla ilgili son zamanlarda bazı kısıtlamalar getirilmiştir. Bu kısıtlamalar genel olarak eczacılık fakültelerine 2013 ve sonrasında girişi gerçekleşmiş kişileri kapsamaktadır. Bunlardan en önemlisi de her ilçede 3500 kişiye bir eczane düşecek kadar eczane açılmasına izin veren kanundur. Bu sebepten ötürü 2013 yılından sonra fakülteye giren eczacılık mezunlarının kendi eczanelerini açabilmeleri için emekli olmuş ya da emekliliği düşünen herhangi bir eczacıdan eczane açma ruhsatlarını devir almaları gerekmektedir. Bu kanun haricinde mezun olduktan sonra eczacıların kendi eczanelerini açmaları için öncelikle en az 1 sene başka bir eczanede yardımcı eczacılık yapmaları koşulu da bulunmaktadır.

Her ne kadar bu bahsettiğimiz koşullar çerçevesinde eskiye göre meslekte bazı zorluklar meydana gelse de eczacılık her zaman sağlık sektöründeki önemli yerini korumaya devam edecektir. Zira genel kanının aksine eczacılar; eczanelerine gelen hastalara sadece ilaç temin eden, diploması olan esnaf kategorisine sokulmamaları gereken, ilaçlar konusunda uzman sağlık sanatkarlarıdır. Birçok yerde de bahsedildiği gibi eczacınız her türlü sağlık sorununuzu paylaşıp, çoğunlukla doktora gitmenize olan gerekliliği bile ortadan kaldıracak en yakın sağlık danışmanınızdır.    

AHMET EGEMEN GÖKBAYRAK